• Latviešu
  • Русский
Nolietotu transportlīdzekļu pieņemšana

Nepieciešamie dokumenti transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites:

Fiziskām personām:

* transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;

* transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes;

* transportlīdzekļa īpašnieka personu apliecinoši dokumenti ( pase vai autovadītāja apliecība);

* ja transportlīdzekli no uzskaites vēlas noņemt transportlīdzekļa turētājs/mantinieks , tad nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara/mantojuma apliecība.

Juridiskām personām:

* transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;

* transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes;

* preču pavadzīme/rēķins;

* SIA RES-MET adresētai izsniegtai uzņēmuma pilnvarai ( obligātā informācija pilnvarā: pilnvarotās personas vārds , uzvārds , personas kods , pases dati , deklarētā dzīvesvietas adrese.)

 

Noņemot transportlīdzekli no uzskaites Jums tiks izsniegts transportlīdzekļu likvidācijas sertifikāts.

Transportlīdzeklim nedrīkst būt sodi vai liegumi.