• Latviešu
  • Русский
Metāllūžņu pieņemšanas kārtība

 

Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.

 

Fiziskām personām

Metāllūžņu nodošanas laikā fiziskai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai autovadītāja apliecība , kā arī naudas saņemšanai nepieciešams bankas norēķinu konts.

Fiziskām personām no 01.01.2012 no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā.

Metāllūžņu iepirkuma fakts ir dokumentēts saskaņā ar likumdošanu.

 

Juridiskām personām

Metāllūžņu pieņemšana no juridiskām personām notiek saskaņā ar preču pavadzīmi/rēķinu.